Duurzame Palingkwekerij

In het glooiende Groesbeekse heuvellandschap staat palingkwekerij Aquacultuur Groesbeek. Harm Wijnhoven, Tom Wijnhoven en hun Vader Hemmie Wijnhoven zijn de trotse eigenaars. De familie Wijnhoven kweekt de paling duurzaam sinds 1996.
De paling uit de Groesbeekse kwekerij wordt geëxporteerd door Europa.

 

Aquacultuur verkoopt aan rokerijen en groothandel. Consumenten en horeca kunnen terecht bij Vis-ionair.nl

Productieproces

Palingen worden geboren in de Sargassozee (Bermuda driehoek, Atlantische Oceaan). Als glasaaltjes trekken deze jonge palingen naar de Europese kust. De glasaaltjes worden handmatig met een net uit het water gevist. Eenmaal aangekomen in de kwekerij doorlopen de palingen verschillende bassins de fases van het groeiproces. Wat begint met en aaltje van 0,3 gram eindigt in een paling van ongeveer 180 gram. De glasaal krijgt in de beginfase kabeljauw kuit als voer. Naarmate de paling groeit krijgen zij visvoer, dit voer bestaat enkel uit visolie en vismeel.
Om milieuvriendelijk te produceren heeft Aquacultuur in 2013 een extra nazuivering gebouwd. Voordelen van de extra nazuivering zijn:
* het beschikbare CZV in het spuitwater wordt gebruikt voor denitrificatie, hierdoor wordt de slibproductie met 30%-40% gereduceerd.
* Verlaging van NO3 niveau heeft een positief effect op de voederconversie en de groei van de paling

Duurzaam

Onze onderneming biedt niet alleen duurzaam gekweekte paling aan, maar wil duurzaamheid toepassen in alle facetten van de bedrijfsvoering.
Door toepassing van nieuwe technieken is het elektriciteitsverbuik gehalveerd ten opzichte van een conventionele palingkwekerij. Het grootste gedeelte van het water wordt gezuiverd en hergebruikt. Het restwater wat naar het riool afgevoerd moet worden is vrij schoon maar bevat nog warmte, deze warmte wordt gebruikt voor de warmtepompen die op hun beurt het gebouw verwarmen alsmede het water waar de paling in zwemt.
Als u verantwoorde paling wilt eten dan kunt u dit herkennen aan het logo van DUPAN. Stichting DUPAN zet zich in voor het behoud van de paling op de lange termijn en heeft hier een aalherstelplan voor ontwikkeld. Wanneer u een palingproduct koopt, draagt u automatisch aan dit fonds bij.

Via de link kunt u in het kort zien wat DUPAN onderneemt om de paling te helpen: DUPAN helpt de paling een handje

Stichting DUPAN zet zich in voor het behoud van de paling op de lange termijn en heeft hier een aalherstelplan voorontwikkeld. Wanneer u een palingproduct koopt, draagt u automatisch aan dit fonds bij. Voorafgaand aan de oprichting van de stichting, hebben de samenwerkende partijen duidelijke afspraken gemaakt over de doelstellingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

“De Stichting DUPAN zal activiteiten vormgeven en uitvoeren die bijdragen aan de realisatie van:

– een duurzaam herstel en instandhouding van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren;
– oplossingen voor een diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal;
– een milieuverantwoord, duurzaam productieproces;
– duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector.

De verenigde partijen binnen DUPAN zullen (financiële) middelen bijeenbrengen voor het uitvoeren van de door DUPAN uit te voeren activiteiten.

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Vis-ionair is de plek om onze (H)eerlijke gerookte paling, palingquiche of een ander palinggerecht te proeven. Kwaliteit voor een (H)eerlijke prijs uit onze eigen kwekerij. Verder vindt u op deze website consumenteninformatie en nieuws over (H)eerlijke paling. Naast de verkoop aan particulieren en horeca zijn wij druk bezig met het promoten van de paling. Dit doen wij in de vorm van het deelnemen aan beurzen, het voorlichten op basisscholen en het schrijven van een boek met (H)eerlijke paling recepten.

Nieuws

25.000 pootaaltjes uitgezet in Alkmaardermeer

26 oktober 2018

1 oktober 2018 heeft Dilvis/Palingshop.nl 25.000 jonge palingen in het Alkmaardermeer, het Uitgeestermeer en de omliggende polders van Akersloot uitgezet. De uitzet van pootaal afkomstig van Aquacultuur Groesbeek is onderdeel van het duurzaamheidsplan van Dilvis. Wanneer de jonge paling tot > Lees meer

Palingstand beter dan gedacht

09 februari 2016

Over de palingstand verschijnen de afgelopen weken veel negatieve berichten. Volgens Stichting DUPAN, de organisatie die zich inspant voor verbetering van de palingstand in Nederland, wordt er door milieuorganisaties een onnodig negatief beeld geschetst. Paling is een vis die op > Lees meer

Contact

  • Aquacultuur Groesbeek verkoopt aan rokerijen en groothandel. Consumenten en restaurants kunnen terecht in onze winkel “Vis-ionair”.
    Voor meer informatie: Vis-ionair.nl

Sint Jansberg 2
6562 KD Groesbeek
06-22742000
wijnhoven@aquacultuurgroesbeek.nl

KvK nummer: 09195475
EG-erkenninsnummer: NL206947