Duurzame Palingkwekerij

In het glooiende Groesbeekse heuvellandschap staat palingkwekerij Aquacultuur Groesbeek BV. Harm Wijnhoven, Tom Wijnhoven en hun Vader Hemmie Wijnhoven zijn de trotse eigenaars. De familie Wijnhoven kweekt de paling duurzaam sinds 1996.
De paling uit de Groesbeekse kwekerij wordt geëxporteerd door heel Europa.

Aquacultuur verkoopt aan rokerijen en groothandel. Geen particuliere verkoop. 

Productieproces

Palingen worden geboren in de Sargassozee (Bermuda driehoek, Atlantische Oceaan). Als glasaaltjes trekken deze jonge palingen naar de Europese kust. De glasaaltjes worden handmatig met een net uit het water gevist. Eenmaal aangekomen in de kwekerij doorlopen de palingen verschillende bassins de fases van het groeiproces. Wat begint met en aaltje van 0,3 gram eindigt in een paling van ongeveer 180 gram. De glasaal krijgt in de beginfase kabeljauwkuit als voer. Naarmate de paling groeit krijgen zij visvoer, dit voer bestaat enkel uit (gecertificeerde) visolie en vismeel.

Duurzaam

Onze onderneming biedt niet alleen duurzaam gekweekte paling aan, maar wil duurzaamheid toepassen in alle facetten van de bedrijfsvoering.
Door toepassing van nieuwe technieken is het elektriciteitsverbuik gehalveerd ten opzichte van een conventionele palingkwekerij. Het grootste gedeelte van het water wordt gezuiverd en hergebruikt. Het restwater wat naar het riool afgevoerd moet worden is vrij schoon maar bevat nog warmte, deze warmte wordt gebruikt voor de warmtepompen die op hun beurt het gebouw verwarmen alsmede het water waar de paling in zwemt.
Als u verantwoorde paling wilt eten dan kunt u dit herkennen aan het logo van DUPAN. Stichting DUPAN zet zich in voor het behoud van de paling op de lange termijn en heeft hier een aalherstelplan voor ontwikkeld. Wanneer u een palingproduct koopt, draagt u automatisch aan dit fonds bij.

Via de link kunt u in het kort zien wat DUPAN onderneemt om de paling te helpen: DUPAN helpt de paling een handje

Stichting DUPAN zet zich in voor het behoud van de paling op de lange termijn en heeft hier een aalherstelplan voor ontwikkeld. Wanneer u een palingproduct koopt, draagt u automatisch aan dit fonds bij. Voorafgaand aan de oprichting van de stichting, hebben de samenwerkende partijen duidelijke afspraken gemaakt over de doelstellingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

“De Stichting DUPAN zal activiteiten vormgeven en uitvoeren die bijdragen aan de realisatie van:

– een duurzaam herstel en instandhouding van de palingstand in de Nederlandse binnenwateren;
– oplossingen voor een diervriendelijke vangst, kweek en verwerking van aal;
– een milieuverantwoord, duurzaam productieproces;
– duurzame instandhouding van de Nederlandse palingsector.

De verenigde partijen binnen DUPAN zullen (financiële) middelen bijeenbrengen voor het uitvoeren van de door DUPAN uit te voeren activiteiten.

De SEG is een internationale NGO, bestaande uit natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijfsleven, die zich in Europa richt op de verbetering van de palingstand.

Nieuws

Aquacultuur Groesbeek BV installeert 2500 zonnepanelen.

26 maart 2023

Aquacultuur Groesbeek BV heeft sinds kort 2500 zonnepanelen geïnstalleerd op het bedrijfspand in Groesbeek. Deze zonnepanelen zijn goed voor jaarlijkse elektriciteitsproductie van 1 miljoen kWh. Hiermee zet Aquacultuur Groesbeek BV een grote stap in het verder vergroenen van het productie > Lees meer

25.000 pootaaltjes uitgezet in Alkmaardermeer

26 oktober 2018

1 oktober 2018 heeft Dilvis/Palingshop.nl 25.000 jonge palingen in het Alkmaardermeer, het Uitgeestermeer en de omliggende polders van Akersloot uitgezet. De uitzet van pootaal afkomstig van Aquacultuur Groesbeek is onderdeel van het duurzaamheidsplan van Dilvis. Wanneer de jonge paling tot > Lees meer

Contact

    Sint Jansberg 2
    6562 KD Groesbeek
    06-22742000 (geen particuliere verkoop)
    wijnhoven@aquacultuurgroesbeek.nl

    EG-erkenningsnummer: NL206947